There are no translations available.

anons
Дата рождения 15.03.2019. Всего родилось 8 щенков, 4 кобеля и 4 суки.
1 кобель с мультизавитком и 3 суки с мультизавитками на ридже.
КОБЕЛИ
Mr.Blue - Файра Люксеус Лабуа/Faira Luxueux Labua

Остался с нами

IMG_6193
IMG_6194
IMG_6195
IMG_6221
888
Mr. Green - Файра Лунго Айо/ Faira Lungo Ayo
Санкт-Петербург

888
IMG_6230
IMG_6232
888
Mr. Red - Файра Ливазо Ленго/Faira Liwazo Lengo
Испания

888
IMG_6248
IMG_6265
IMG_6250
IMG_6253
888
Mr. Light Blue - Файра Латифу Ланс/Faira Latifu Lanz
                                                                                                                   Владивосток
888
IMG_6279
888
СУКИ
888
Miss Beige - Файра Лебаси Бора/Faira Lebasi Bora
Москва

888
IMG_6332
IMG_6339
IMG_6342
IMG_6357
888
Miss Orange - Файра Линда Ла Бамба/ Faira Linda La Bamba
Москва 
***
IMG_6370
IMG_6374
IMG_6376
IMG_6377
888
Miss Rose - Файра Лулу Янгу/Faira Lulu Yangu
                                                                                                                              Москва
***
IMG_6299
IMG_6313
888
Miss Lilac - Файра Лавала Лела/ Faira Lawala Lela
                                                                                                                        Москва
***
IMG_6286
IMG_6287